ИМПРЕСУМ: Македонија

ИМПРЕСУМ

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH

(Џојсон Сејфти Системс Ашафенбург ГмбХ)

Генерален директор:
Christian Wienands
Stephan Arndt

Поштенска адреса:
Bahnweg 1
63743 Aschaffenburg
Deutschland (Германија)

Контакт:
Human Resources Department (Oддел за човечки ресурси)
Телефон: +49-6021-65-0
E-Mail: human.resources(at)eu.joysonsafety.com

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH е регистриран во трговски регистар на окружниот суд Aschaffenburg (Ашафенбург) под број HRB 14577.
Даночен број на ДДВ обврзник: DE 815739680.

Одговорен во смисла на член 5 TMG, и член 55 став 2 RstV:

Estrella Stimmel (Естрела Штимел)
Bahnweg 1
63743 Aschaffenburg

Интернет платформата за решавање на спорови обезбедена од Европската комисија е достапна на http://ec.europa.eu/odr. Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH не е обврзана и не сака да учествува во постапките за решавање на спорови пред арбитражни одбори за потрошувачки спорови.