Instrucțiuni de utilizare: România

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție și în totalitate următoarele instrucțiuni și să folosiți pagina de Internet doar dacă sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Vă rugăm să rețineți că aceste condiții de utilizare pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă și cu efect imediat.

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau integritatea informațiilor de pe pagina de Internet.

Proprietatea intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală (de ex. drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de design) de pe această pagină de Internet sunt exclusiv în proprietatea companiei Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH. Multiplicarea completă sau parțială, publicarea sau modificarea conținutului necesită consimțământul prealabil al titularului dreptului de autor, restricțiile privind drepturile de autor rămânând neschimbate.

Modificarea conținutului

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH poate întrerupe funcționarea paginii și poate modifica conținutul acesteia în orice moment, integral sau parțial, fără o notificare prealabilă. Același lucru este valabil și pentru mentenanța paginii.

Responsabilitatea pentru utilizarea paginii de Internet

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune sau pierderi rezultate din utilizarea paginii de Internet sau a informațiilor conținute de aceasta, pe care nu le-a cauzat în mod imputabil. Utilizarea paginii de Internet și a informațiilor conținute de aceasta se face exclusiv pe riscul și răspunderea utilizatorului.

Indicații privind declarațiile despre situații viitoare

Informațiile de pe pagina de Internet pot conține declarații cu privire la starea financiară și performanța grupului Joyson Safety Systems sau a companiilor individuale din cadrul grupului Joyson Safety Systems. Vă rugăm să rețineți că astfel de declarații sunt supuse riscurilor și incertitudinilor și pot diferi de rezultatele reale în funcție de schimbările din mediul de afaceri.

Referințe / Linkuri către alte pagini

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH este responsabilă în calitate de furnizor de servicii conform § 7 par. 1 din legea privind mass-media pentru „conținuturile proprii“, care sunt puse la dispoziție pentru utilizare pe https://hr.joysonsafety.eu/, în conformitate cu legislația generală. Conținuturile proprii trebuie separate de referințele încrucișate (linkuri) către conținuturile furnizate de alți furnizori. Prin referințe, Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH pune la dispoziție ”conținuturi străine” ce sunt marcate în mod corespunzător. În cazul în care considerați că paginile de Internet externe asociate încalcă legea aplicabilă sau au alt conținut necorespunzător, vă rugăm să ne anunțați.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Conținutul acestei pagini de Internet și relația de utilizare sunt supuse legislației germane, cu excluderea legislația comerciale ONU și a regulamentelor de referință din dreptul internațional privat german, luând în considerare Art. 4 Roma II-VO.

Soluționarea litigiilor

Platforma de depunere online a plângerilor a Comisiei Europene este disponibilă la http://ec.europa.eu/odr. Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH nu este obligată și nici nu este dispusă să participe la o procedură de rezolvare a conflictelor în fața unei instituții de arbitraj pentru consumatori.