AVIZ LEGAL: România

AVIZ LEGAL

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH
Administratori:
Christian Wienands
Stephan Arndt

Adresa de corespondență:
Bahnweg 1
63743 Aschaffenburg
Germania

Contact:
Departamentul de Resurse Umane
Telefon: +49-6021-65-0
E-mail: human.resources(at)eu.joysonsafety.com
Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH este înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Judecătoria Aschaffenburg sub numărul HRB 14577.
Număr de înregistrare în scopuri de TVA: DE 815739680.

Controlorul în sensul Secțiunii 5 din Actul Telemedia (TMG), Secțiunii 55 paragraf 2 din Tratatul de Radiodifuziune (RStV):

Estrella Stimmel

Bahnweg 1

63743 Aschaffenburg

Platfoma Comisiei Europene de soluționare online a disputelor se poate accesa la http://ec.europa.eu/odr. Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH nu este obligată, și nu intenționează să ia parte la orice proceduri de soluționare a disputelor în fața unei comisii de arbitraj a consumatorilor.