Adatvédelem tájékoztatás: Magyarország

Adatvédelmi tájékoztatás

Mi, a Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH, Bahnweg 1, 63743 Aschaffenburg., (datenschutz@eu.joysonsafety.com), ezúton tájékoztatjuk Önt személyes adatkezelésünkről.

A mi adatvédelmi képviselőnk:
Nikolaus Bertermann
daspro GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin
E-Mail: joyson@daspro.de

A következőkben összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb információkat a jellemző adatkezelésről az érintett csoportok szerint. Az egyes adatkezelési típusokkal kapcsolatos tájékoztatási követelmények, amelyek csak bizonyos csoportokat érintenek, külön teljesülnek.

Ebben a szövegben az „adat” kifejezés kizárólag az általános adatvédelmi rendeletben („GDPR„) meghatározott személyes adatokat jelenti.

1. A weboldal látogatói
2. Munkavállalásra jelentkezők
3. Érdekelt partnerek, kommunikációs partnerek
4. Általános tudnivalók és az érintett személyek jogai

1. A weboldal látogatói
1.1 Szerver bejelentkezési adatok
Minden egyes bejelentkezési igénynél a webszerverünk adatsorokat kezel, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít a webszerverünkre. Ezek az Ön eszközéhez aktuálisan hozzárendelt IP-cím, az igény dátuma és időpontja, az időzóna, a megtekintett oldal, illetve fájl, a http státuszkód, és a továbbított adatok mennyisége; ezen kívül az a weboldal, ahonnan az Ön igénylése érkezett, a használt böngésző, az Ön eszközének operációs rendszere, a sütik, státuszinformációk, pl. hibaüzenetek, oldal generálási idő és a beállított nyelv. Ezeket az adatokat a webszerver arra használja, hogy a lehető legjobb módon jelenítse meg ezt a weboldalt az Ön eszközén.
1.2 A használati viselkedése
A látogatói viselkedés és a weboldal igény-orientált kialakításának elemzésére a Matomo (korábban Piwik) szoftvert használjuk. Ha hozzájárult, akkor a szoftver különféle adatokat használ, amelyeket a böngésző automatikusan továbbít. Az Ön IP-címét csak anonimizált formában dolgozzák fel. Ezenkívül a szoftver kisméretű szöveges fájlokat, úgynevezett „sütiket” ment az eszközére, hogy a látogató viselkedését álnév alatt értékelje. Ezek az úgynevezett „elsődleges cookie-k”, azaz olyan cookie-k, amelyeket nem harmadik fél szolgáltatók állítottak be, és amelyek nem teszik lehetővé a felhasználói viselkedés domainközi értékelését. Kizárólag a weboldalunkon lévő konkrét eszköz használatának viselkedését értékelik. Az ebben a szakaszban leírt sütik jelölése a következővel kezdődik:
_pk_ref,
_pk_cvar,
_pk_id,
_pk_ses.
A Matomo által összegyűjtött adatokat nem kerülnek felhasználásra a weboldal látogatóinak személyes azonosítására. Ezenkívül nem kerülnek egyesítésre más adatokkal a látogatók azonosítása érdekében.
A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik tárolását, vagy visszavonhatja az Ön felhasználási viselkedésének értékelésére vonatkozó beleegyezését, ha itt leiratkozik.

KISZÁLLÁSI LEHETŐSÉG, KÉREM ITT JELÖLJE MEG:
(A magánélet védelme érdekében megakadályozhatja az itt elvégzett összes elemzést, ugyanakkor megakadályozza a weboldal üzemeltetőjét abban, hogy megtanulja a tevékenységeit, és javítsa a használhatóságot az Ön és más felhasználók számára.

[..] A webhely látogatására jelenleg a Matomo webes elemzése vonatkozik. Törölje a jelet a belegyezés visszavonásához a jelölőnégyzetből.)

1.3 Az adatkezelés célja a vállalatunk és annak online szolgáltatásainak bemutatása, valamint a kommunikációs partnereinkkel történő csere. A weboldalon tanúsított felhasználói magatartás értékelésének célja a szükségletalapú weboldal-tervezés.
1.4 Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek, internetes jelenlét működtetése és kommunikációs partnerekkel folytatott kommunikáció). A felhasználói magatartás elemzésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás).
1.5 A protokoll és a kommunikációs adatok harmadik féllel történő közlése az adott körülmények függvénye. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy előzetes vizsgálat esetén az adatok továbbításra kerülhetnek a rendőrségre és az ügyészhez. A felhasználói viselkedéssel kapcsolatos információkat nem adják át harmadik feleknek. Mi is igénybe veszünk szolgáltatókat szolgáltatás nyújtásához, különösen az informatikai rendszerek szolgáltatásához, karbantartásához és gondozásához.
1.6 A bejelentkező file-okban az IP-címeket legkésőbb hét nap után anonimizáljuk. A közzétett használati adatokat három hónap után töröljük. A Motomó sütik törlésre fognak kerülni az alább megnevezett időtartamot követően:
_pk_id 13 hónapot követően
_pk_ref 6 hónapot követően
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr 30 percet követően

1.7 A weboldal személyesen azonosítható információk, mint például az IP-cím megosztása nélküli használata nem lehetséges. A weboldalon keresztüli kommunikáció információk nélkül nem lehetséges. A weboldal használata akkor is lehetséges, ha az álneves használati elemzés ellen tiltakozott.

2. Munkavállalásra jelentkezők
2.1 Az adatkezelés célja a munkavállalásra jelentkező jelöltek kiválasztása.
2.2 A jogalap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR rendelet 88. cikke biztosítja.
2.3 Ha más állásajánlatokkal kapcsolatos információk érdekli Önt, akkor a jogalapot a német szövetségi adatvédelmi törvény 26. §-ának (2) bekezdése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR rendelet 88. cikke biztosítja.
2.4 A jelentkező egy másik weboldalra kerül továbbításra, ha a jelentkezését a toborzó rendszer segítésével kerül benyújtásra. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás ezen weboldalon található adatvédelmi nyilatkozatban található meg.
2.5 A jelentkezők adatai az adott jelentkezési folyamat vége után hat hónappal törlésre kerülnek. Kifejezett eltérő rendelkezés esetén az adatok a legutolsó munkaajánlatot, illetve a legutolsó kifejezett érdeklődést követő 12 hónapig kerülnek megőrzésre.
2.6 A jelentkezők részéről szükséges az adatközlés. Ellenkező esetben a jelentkezés nem lehetséges.

3. Érdekelt partnerek, kommunikációs partnerek
3.1 Az érdekelt felek és kommunikációs partnerek adatait az érintettekkel történő kommunikáció érdekében kezeljük.
3.2 A felhasználói magatartás elemzésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek, nevezetesen az érdekelt felekkel és kommunikációs partnerekkel történő kommunikáció).
3.3 Az érdeklődések belsőleg továbbításra kerülnek a felelős alkalmazottakhoz. Mi is igénybe veszünk szolgáltatókat szolgáltatás nyújtásához, különösen az informatikai rendszerek szolgáltatásához, karbantartásához és gondozásához.
3.4 Az igénylések és a kommunikációk automatikusan törlésre kerülnek tíz naptári évet követően.
3.5 Az adatok érdekelt felek és kommunikációs partnerek részéről történő részletezése szükséges. Az adatok részletezése nélkül a kommunikáció nem lehetséges.

4. Általános tudnivalók és az érintett személyek jogai
4.1 Nem alkalmazunk automatizált egyedi kezelő eljárásokat.
4.2 Önnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni minden általunk kezelt személyes adatáról.
4.3 Amennyiben az Ön személyes adatai helytelenek, illetve hiányosak, kérheti azok helyesbítését és módosítását.
4.4 Bármikor kérheti a személyes adatai törlését, kivéve, ha mi jogilag kötelesek, illetve jogosultak vagyunk az adatai kezelésének folytatására.
4.5 Amennyiben megfelel a jogi előírásoknak, Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
4.6 Önnek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen mindaddig, amíg az adatok kezelése direkt marketing, illetve profilalkotás céljából történik. Amennyiben az adatkezelés az érdekek egyensúlya alapján történik, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen az Ön sajátos helyzetében eredő okok megjelölésével.
4.7 Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása, illetve egy szerződés alapján történik, Önnek joga van az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok átadását kérni, feltéve, hogy ez nem érinti mások jogait és szabadságát.
4.8 Amennyiben az Ön adatait egy hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeljük, Önnek bármikor joga van jövőbeli hatállyal visszavonni ezt a hozzájáruló nyilatkozatát. Az ilyen visszavonás a visszavonást megelőzően végzett adatkezelést nem érinti.
4.9 Önnek joga van továbbá bármikor panaszt tenni egy adatvédelmet felügyelő hatóságnál, ha meggyőződése, hogy az adatkezelés a vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével történik.

2019. október 7.