Wskazówki dotyczące użytkowania: Polska

Wskazówki dotyczące użytkowania

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek i regulacji oraz korzystanie ze strony internetowej wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków użytkowania.
Zwracamy uwagę, że niniejsze warunki użytkowania w każdej chwili mogą zostać zmienione ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia.

Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH, Bahnweg 1, 63743 Aschaffenburg, Niemcy, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Aschaffenburg, nr Rejestru Handlowego 14577, Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 815739680 (dalej zwana: „Joyson Safety Systems”) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność zamieszczonych na stronie informacji.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa z tytułu własności intelektualnej (np. prawa autorskie do użytkowania, prawa do marek oraz projektów) na niniejszej stronie internetowej należą wyłącznie do firm wchodzących w skład koncernu Joyson Safety Systems. Kopiowanie, publiczne udostępnianie lub dokonywanie zmian w treści, w części lub całości, wymaga wcześniejszego uzyskania zgody posiadacza praw, bez naruszenia praw autorskich.

Zmiana treści

Firma Joyson Safety Systems ma prawo do częściowego lub całkowitego zamknięcia strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia lub do zmiany treści. To samo dotyczy zaprzestania utrzymywania strony internetowej.

Odpowiedzialność za użytkowanie strony internetowej

Firma Joyson Safety Systems nie odpowiada za szkody ani straty powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub z zawartych na stronie informacji, a których nie da się jej przypisać. Korzystanie ze strony internetowej i zamieszczonych na niej informacji odbywa się na własną odpowiedzialność i własne ryzyko użytkownika.

Informacje dotyczące wypowiedzi odnoszących się do przyszłości

Informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą zawierać wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, dotyczące sytuacji finansowej i sukcesu biznesowego firmy Joyson Safety Systems lub poszczególnych firm koncernu Joyson Safety Systems. Proszę zwrócić uwagę, że takie wypowiedzi są związane z ryzykiem oraz niepewnością i mogą odbiegać od rzeczywistych zdarzeń – w zależności od zmiany otoczenia biznesowego.

Odnośniki / linki do obcych stron internetowych

Firma Joyson Safety Systems, jako dostawca usług w myśl § 7 Ust. 1 ustawy o mediach telekomunikacyjnych, ponosi odpowiedzialność, w ramach ogólnego prawa, za „treści własne“ udostępnione na https://hr.eu.joysonsafety.com. Należy rozróżnić treści własne od odnośników („linków“) do treści udostępnionych przez innych dostawców. Poprzez odnośnik firma Joyson Safety Systems udostępnia tylko takie „obce treści“, które są odpowiednio oznaczone. Jeśli są Państwo zdania, że znajdujące się w linkach strony zewnętrzne są niezgodne z obowiązującym prawem lub zawierają inne nieodpowiednie treści, proszę nam to zgłosić.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej i stosunek użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i przepisów dotyczących odnośników, zawartych w niemieckim prywatnym prawie międzynarodowym z uwzględnieniem Art. 4 rozporządzenia Rzym II.